Nawigacja
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Aktualnie online
» Goci online: 1

» Uytkownikw online: 0

» cznie uytkownikw: 4
» Najnowszy uytkownik: niziur97
Newsletter
Aby mc otrzymywa e-maile z ZAGŁĘBIOWSKIE WOPR musisz si zarejestrowa.

SZKOLENIE

SZKOLENIA W RATOWNICTWIE WODNYM

RATOWNIK WODNY zgodnie z wymogami Art. 2, pkt. 5) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 jest definiowany jako osoba posiadająca:

·        szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego,

·        szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

·        szkolenie z zakresu dodatkowych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym,

·        przynależność członkowską do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego,

 

Podstawą szkoleń w ratownictwie wodnym jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym Dz. U. 2012 poz. 747 zgodnie, z którym:

Szkolenie ratownika wodnego musi zawierać 4 moduły tematyczne:

·        Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

·        Organizacja pracy ratowników

·        Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

·        Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenie zgodnie ze wzorem określonym w przepisach.

 

Szkolenie instruktorskie w zakresie ratownictwa wodnego musi zawierać 5 modułów tematycznych:

·        Metodyka nauczania

·        Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

·        Organizacja pracy ratowników

·        Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

·        Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenie zgodnie ze wzorem określonym w przepisach. Uprawnionym do szkoleń w ratownictwie wodnym jest instruktor lub ratownik wodny posiadający kwalifikacje pedagogiczne na poziomie nauczycielskim


Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest oparte na programie szkoleniowym określonym w
 Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 19 marca 2007 w sprawie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wydanego na podstawie art. 13, ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Szkolenie obejmuje swoim zakresem 66h zajęć dydaktycznych i po jego zakończeniu oraz zdaniu egzaminu, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenie zgodnie ze wzorem określonym w przepisach. Szkolenie może być prowadzone TYLKO i WYŁĄCZNIE przez podmioty posiadające zgodę wojewody śląskiego na realizację ww. szkoleń lub innego wojewody właściwego do siedziby podmiotów.

 

Szkolenia określane jako przydatne w ratownictwie wodnym są oparte o branże pokrewne w zakresie sportu i rekreacji na obszarach wodnych:

·        obsługi jednostek pływających (sternik motorowodny, żeglarz jachtowy),

·        pływania (instruktor pływania, trener pływania), 

·        nurkowania swobodnego (zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie),

W zakresie działalności innych pobliskich podmiotów do szkoleń akredytowanych przez WOPR na terenie województwa śląskiego, jako przydatne w ratownictwie wodnym zaliczane są również szkolenia:

·        audytorskie,

·        logistyczne,

·        ratownictwa z powierzchni lodu,

·        ratownictwa w wodach szybkopłynących i powodziowych,

·        technik linowych,

·        obsługi skutera,

·        obsługi łodzi typu RIB,

·        obsługi imprez rekreacyjnych i turystycznych na obszarach wodnych.

 

Przynależność członkowska do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego jest określona na podstawie ważnej legitymacji czonkowskiej WOPR.

Osoby chętne na szkolenie prosimy o zapoznanie sie z pełną informacją na temat zakresu szkolenia oraz przesłanie wypełnionego formularza:


FORMULARZ

na adres:

 biuro@woprsosnowiec.pl

Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'wopr'@'localhost' (using password: NO)